recyclechon.com=> นานาสาระ -> สาเหตุที่ทำให้ราคาเศษเหล็กภายในประเทศตกต่ำ


สาเหตุที่ทำให้ราคาเศษเหล็กภายในประเทศตกต่ำ

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 6989 คน

สาเหตุที่ทำให้ราคาเศษเหล็กภายในประเทศตกต่ำ


รายละเอียด

สาเหตุที่ทำให้ราคาเศษเหล็กภายในประเทศตกต่ำ

ประเภท : นานาสาระ

     สาเหตุที่ทำให้เศษเหล็กภายในประเทศราคาตกต่ำ
   ในปี 2562 ถือว่าเป็นปีที่ราคาเศษวัสดุเหลือใช้ หรือของเก่ามีราคาผันผวนที่ค่อนข้างที่จะมากทำให้ร้านรับซื้อของเก่าและบริษัทรีไซเคิลหลายๆแห่งปรับตัวไม่ค่อยทัน   เริ่มจากปลายปีก่อน บรรดากลุ่มพลาสติก ราคาตกต่ำลงมา สาเหตุมาจากไม่สามารถส่งไปยังประเทศจีนได้  ประเทศจีนงดรับขยะรีไซเคิลเข้าประเทศ เพราะอันเนื่องมาจาก มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและมลพิษในประเทศเอง ตามมาเป็นในกลุ่มของประเภทกระดาษ ในต้นปี 2562 ราคากระดาษลัง จะอยู่ที่ 4 บาทกว่า ถึง 5 บาท ปรับต่ำลงมาเรื่อยๆจนถึง ณ.เดือนตุลาคมปี 2562 กระดาษลังส่งอยู่ น่าโรงอัดกระดาษ ราคาที่ 2 บาทกว่า ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของกระดาษลัง
     ในกลางปี 2562 ถือว่า เป็นช่วงวิกฤตที่สำคัญของราคาเศษเหล็ก ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบมากในกลุ่มร้านรับซื้อของเก่าหรือผู้ที่ประมูลเศษวัสดุเหลือประเภทเหล็กรวมถึงลูกค้าที่ขายเศษเหล็กเองก็ตาม ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีราคาเศษเหล็กจะอยู่ที่ 9 บาทกว่าจนถึง 10 บาท แต่ พอมากลางปี 2562 ราคาเศษเหล็กปรับราคาลงเรื่อยๆจนถึง ณ.ปัจจุบันเดือนตุลาคมราคาเศษเหล็กหน้าเตาหลอมอยู่ที่ 7 บาทกว่า (ซึ่งอันที่จริงเศษเหล็กภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการหลอมเหล็กอยู่แล้ว)
   สาเหตุหลักๆที่ทำให้ราคาเศษเหล็กภายในประเทศราคาตกต่ำ
  1. เหล็กรูปพรรณจากประเทศจีนทะลักเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งหลายๆท่านทราบดีกันอยู่แล้วว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิต สินค้าออกมาขายในราคาที่ถูก ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ สินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้า กลุ่มประเภทเหล็กด้วย เพราะเนื่องจากประเทศจีนผลิตได้ในราคาที่ต้นทุนต่ำ และยิ่งภาครัฐบาลของประเทศจีนมีการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับทางด้านเหล็ก เช่นการแปลงหนี้สินให้เป็นทุน การลดอากรการส่งออก การสนับสนุนด้านพลังงาน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เหล็กภายในประเทศจีนมีราคาที่ถูกลงมากกว่าเดิม  และอันเนื่องจากปัจจุบันประเทศจีนมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวภายในประเทศเอง ไม่มีการเจริญเติบโตเท่าที่ควร จึงมีการผลักดันขายเหล็กรูปพรรณออกจากต่างประเทศ ประเทศหลักๆที่นำเข้าเหล็กกันเยอะๆ คือ 1 สหรัฐอเมริกาและ 2 ประเทศไทย แต่เหล็กรูปพรรณของจีนนี้ไม่สามารถ ส่งเข้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เพราะสหรัฐอเมริกามีการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กรูปพรรณ ค่อนข้างที่จะสูง เลยเป็นปัจจัยให้เหล็กรูปพรรณของจีน ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศอาเซียน
  2. การเก็บภาษีนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศในราคาที่ต่ำ เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับหลายประเทศ  กรณีอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเก็บภาษีเหล็กเส้นรูปพรรณจะเก็บภาษีอยู่ที่ 106-110 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเทศไทยนั้นเก็บอยู่ที่ 12 ถึง 36 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียในการเก็บภาษีเหล็กแผ่นรีดร้อน กรณีที่เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนประเทศอินเดียเก็บภาษีอยู่ที่ 489 ถึง 561 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเทศไทยจะเก็บอยู่ที่ประมาณ 30.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกันแล้วถือว่า เป็นการเก็บภาษีที่ต่ำ จากการเก็บภาษีที่ต่ำนี้เองเป็นช่องว่างให้เหล็กรูปพรรณจากจีนทะลักเข้าสู่ไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้เตาหลอมไว้หลายแห่ง ลดกำลังการผลิตลง หันมานำเข้าเหล็กรูปพรรณจากจีนมากขึ้น หรือบางแห่งอาจจะปิดไลน์ผลิตไปเลยแล้วก็หันมานำเข้าเหล็กรูปพรรณแทน เพราะว่าต้นทุนต่ำกว่าการผลิตเอง ที่ไม่ได้มีการสนับสนุนจากภาครัฐ
  3. ปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันมีการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้วบวกกับปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ยิ่งกระตุ้นให้ ภาวะเศรษฐกิจซบเซามากยิ่งขึ้น
    สิ่งที่น่าสนใจที่จะทำให้ราคาเศษเหล็กในประเทศปรับตัวมากยิ่งขึ้นคือภาครัฐบาล หากกรณีที่ ทางภาครัฐมีการสร้างโครงการใหญ่ๆเช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก eec ถ้าโครงการใหญ่ๆเหล่านี้ทางภาครัฐสนับสนุนให้ใช้เหล็กภายในประเทศก่อนและหากเหล็กไม่เพียงพอจริงๆจึงค่อยนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ จะช่วยให้ เศษเหล็กบ้านเราปรับตัวดียิ่งขึ้น
 หวังว่าร้านรับซื้อของเก่าและบริษัทรีไซเคิลหลายๆแห่งปรับตัวได้ทันในช่วงที่ราคาของเก่าผันผวนเช่นนี้ ขอให้โชคดีครับ 
  เมื่อวันที่ : 2019-10-25 10:51:59


โทร : 083-447-5799 คุณนพดล , 085-900-5698 คุณณัฐณิชา
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน