recyclechon.com=> ข่าววงใน รับซื้อของเก่า


ข่าววงใน รับซื้อของเก่า

วิกฤต กระดาษเท่ากับขยะ

วิกฤต กระดาษเท่ากับขยะ


วิกฤต กระดาษเท่ากับขยะ

ประเภท : ข่าววงใน รับซื้อของเก่า

รายละเอียด

วิกฤต กระดาษเท่ากับขยะ
     กระดาษนั้นถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งหลักๆ จะเอาไปใช้ในการแพ็คกิ้งเพื่อการขนส่งสินค้า และจะมีการนำมาใช้ในส่วนของสำนักงาน ของภาครัฐและเอกชนและการใช้อื่นๆ    การผลิตกระดาษแต่ละครั้งนั้น จะใช้ต้นไม้เพื่อมาแปรรูปเข้ากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้เหยื่อไม้ในการผลิตกระดาษ และจะใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นส่วนผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในแต่ละปีประเทศไทยมีการผลิตเพื่อใช้เองและส่งออกในปริมาณที่สูง จึงมีการใช้ต้นไม้และกระดาษรีไซเคิล เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษในปริมาณมาก ซึ่งจะมีการซื้อเศษกระดาษรีไซเคิลภายในประเทศเอง และนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้เพียงพอในการผลิตกระดาษ   
     การซื้อกระดาษรีไซเคิลภายในประเทศก็จะให้ร้านรับซื้อของเก่าเป็นผู้รวบรวมซื้อจาก บริษัท ห้างร้านและประชาชนเป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบและส่งให้กับโรงอัดกระดาษเพื่อลดเนื้อที่การจัดเก็บและง่ายต่อการขนส่งไปยังโรงงานผลิต(โรงต้มกระดาษ) ส่วนการซื้อกระดาษจากต่างประเทศก็จะเปิด PO สั่งซื้อไปยังประเทศต่างๆเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งกระดาษรีไซเคิลในประเทศไม่เพียงพอ
    เมื่อไม่นานนี้ประเทศจีน ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในการรีไซเคิล เรียกง่ายว่า โรงงานรีไซเคิลของโลก ได้เปลี่ยนแผนแนวทางรีไซเคิล โดยตั้งใจจะเลิกเป็นโรงงานรีไซเคิลของโลก เลิกนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศรวมถึงวัตถุดิบรีไซเคิลตัวอื่นๆ  จากนโยบายดังกล่าวจึงทำให้ ประเทศต่างๆจากเดิมที่เคยส่งเศษกระดาษให้กับประเทศจีน เพื่อให้จีนเป็นผู้รีไซเคิล จึงหันมาส่งกระดาษรีไซเคิลให้กับประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวนมากและราคาถูก แย่งกันขาย  เพื่อลดการรีไซเคิลของประเทศตนเองซึ่งกลัวว่าจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมภายหลัง
     สิ่งที่กระตุ้นให้ราคาตกต่ำมากยิ่งขึ้นคือคือ ค่าเงินบาทแข็ง ทำให้การนำเข้า กระดาษเพื่อการรีไซเคิล มีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้มากดราคาเศษกระดาษภายในประเทศยิ่งตกต่ำหนักยิ่งกว่าเดิม ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าเศษกระดาษเพื่อการรีไซเคิลมีการรับซื้อ แต่ ณ.ปัจจุบัน เศษกระดาษงดรับซื้อ ส่วนกระดาษลังนั้น ราคาตกต่ำมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน โรงอัดกระดาษต่างๆก่อนหน้านี้เป็นตัวกลางในส่งกระดาษเพื่อเข้าโรงงานผลิตกระดาษ(โรงต้ม)  ต้องงดการรับซื้อเศษกระดาษลัง เพราะแบกรับภาระ ค่าแรง ค่าไฟ ค่าขนส่ง รวมถึงต้นทุนที่ซื้อกระดาษลัง หักลบค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่เหลือกำไร จึงทำให้หลายๆที่ทยอยปิดตัวลง
    กระดาษ ซึ่งก่อนหน้านี้ มีค่า มีราคา ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอีกต่อไป หลายๆที่ ไม่มีการเก็บกระดาษเพื่อขายเหมือนแต่ก่อน นำทิ้งขยะ เพราะเห็นว่า เก็บไปก็ไม่คุ้ม ได้น้อยจึงไม่แรงจูงใจในการนำไปขาย หรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่าอาจจะไม่ซื้อก็ได้
 ผลกระทบที่ตามมาคือ

  • กระดาษจะถูกทิ้งเป็นขยะ ต้องเสียค่าบริหารจัดการเพิ่มเติมในการกำจัดกรดาษเหล่านี้
  •  มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ในการรีไซเคิลกระดาษจากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น
  แนวทางการแก้ไขคือ
  1. จำกัดการนำเข้ากระดาษเพื่อการรีไซเคิลจากต่างประเทศให้อยู่ปริมาณที่เหมาะสม  และหันมาใช้เศษกระดาษภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อจะสอดคล้องลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
  2.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงมาค้นคว้าและวิจัย การนำกระดาษ เพื่อไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการทดแทนเช่น ผนังสังเคราะห์ในอสังหาริมทรัพย์  ผลิตพาเลทในการขนย้ายสินค้า เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ น่าจะเป็นทางออกที่ดี ในการรีไซเคิลกระดาษ และลดปัญหาขยะภายในตัวไปด้วย
หวังว่าราคาเศษกระดาษจะกลับมาราคาดี ร้านรับซื้อของเก่ากลับมาซื้อเศษกระดาษ และกระดาษลัง เหมือนอย่างก่อน ปริมาณขยะลดลงครับ

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-03-02 07:38:38
จับตามอง รถไฟความเร็วสูง

จับตามอง รถไฟความเร็วสูง


จับตามอง รถไฟความเร็วสูง

ประเภท : ข่าววงใน รับซื้อของเก่า

รายละเอียด

จับตามอง รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน
   เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562  สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน คือสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิและอู่ตะเภา โดยเป็นพิธีลงนามระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย และกลุ่มกิจการร่วมการค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตร พร้อมกันยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนโครงการ รถไฟความเร็วสูง โดยโครงการนี้จะเชื่อมทั้ง 3 สนามบิน โดยมีระยะทางรวม 220 กิโลเมตร มีทั้งหมด 9 สถานี ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันออก eec เป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีมูลค่าถึง 200000 กว่าล้านบาท ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน 50 ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างนี้ เพราะว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง โดยคาดว่าช่วงการก่อสร้างน่าจะมีการจ้างงานกา่า16000อัตรา และเกี่นวกับธุรกิจมากกว่า100000 อัตรา
    สำหรับประชาชนทั่วไปน่าจะเป็นผลดีในด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจขยายโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวก อำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนให้มาลงทุนในเขตภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อันดีของประชาชนที่อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ EEC   
   ส่วนผู้ประกอบการรีไซเคิลและ
กลุ่มร้านรับซื้อของเก่านั้น น่าจะได้รับประโยชน์สำหรับโครงการนี้ เหล็ก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการ  น่าจะมีแนวโน้มในการปรับตัวของราคาเศษเหล็กสูงขึ้น แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ถดถอยเลยก็ว่าได้ของเศษเหล็ก  ไม่มีแนวโน้มว่าราคาเศษเหล็กจะปรับราคาขึ้นง่ายๆ  มีแต่ราคาทรงๆและทรุด อันมีผลมาจากเศษเหล็กจากประเทศจีนทะลักเข้ามาในราคาที่ถูก ราคาเศษเหล็กหน้าเตาหลอมไม่สูง  ทำให้ราคาเศษเหล็กยังไม่ปรับตัวดีขึ้นเท่าที่ควร  ถ้าภาครัฐเข้ามาช่วยในการจำกัดการนำเข้าเศษเหล็กให้อยู่ในเกณฑืที่เหมาะสมและหันมาใช้เศษเหล็กภายในประเทศให้มากสำหรับโครงการใหญ่นี้  น่าจะผลดีและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว สำหรับผู้ประกอบการรีไซเคิลและร้านรับซื้อของเก่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญ  วัดสายป่านและปรับเทคนิคทางการตลาดกันเลยทีเดียวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจรีไซเคิลและรับซื้อของเก่า หวังลึกๆว่าจะได้ประโยชน์สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-31 09:26:44